Think positive and Stay Positive

Think positive and Stay Positive

Think positive and Stay Positive.

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು

ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಎಂದರೇನು?

ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾನಸಿಕ ಮನೋಭಾವವಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  1. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗುರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ ಅಂಶಗಳು. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ‘ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ’ ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಟಗಳು  ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

2. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬುವುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರಿ.

3. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ” ಸದೃಢವಾದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾದ ದೇಹ ಇರುತ್ತದೆ.” ಆದ್ದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡುವಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.

4. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕಡೆಗೆ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತವದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.

5. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆತಂಕದ ಮೇಲೆ, ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಆಶಾವಾದಿ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿರಿ.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ತಂತ್ರಗಳು:

1. ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

2. ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ.

“ವೈಫಲ್ಯವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು.” ಈ ಗಾದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಠ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಫಲ್ಯವೂ ಒಂದು ಕಲ್ಲು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

3. ವರ್ತಮಾನದ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿರಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂತಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಕಳೆದ ದಿನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

4. ಧನಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ . ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

5. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿರಿ.

“ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು.” ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದು. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಳಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದಾಗ, ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು. Think positive and Stay Positive.

“ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಿ.”

Think positive and Stay Positive

Motivational words in English

In today’s society every one desire to think positive and stay positive to get success in their desired fields. But they don’t know the correct way of being positive. In this post we will learn how to think and stay positive.

What is positive thinking?

Positive thinking is a mental attitude to be happy and get success in their desired field and transforming your energy into reality. Positive mindset helps you to be happy forever in critical situation also.

Benefits of positive thinking:

  1. Keeps away from stress and anxiety.

Stress and anxiety make us to get depression.  Your work pressure and target makes you suffer a lot. So when you wake up early in the morning don’t think about these all negative aspects. Begins your day with ‘I can do it.’  This single sentence makes you to forget your all sufferings.

2. Boosts your self-confidence.

Positive thinking is an energy to boost your self-confidence. The only solution to all your problems is believing in yourself. It helps you to realize your capacity and ability in the desired field. Love yourself and be reality of what you have and not have.

3. Helps to lead healthy lifestyle.

Health is very important to all. One proverb says that, “A sound mind in the sound body.” So positivity and sense of hummer keeps your health safe and energetic. Spend your time in playing, in talking with friends and family members.

4. Changes attitude toward negative feedback.

In the present society some people appreciate you and some people criticize you. That feedback depends upon their thinking and attitude. Not on your reality. So don’t focus on their evaluation. Accept as you are.

5. Helps to make good decision.

In the stressed situation we are unable to make a good decision. Make decision when you are in normal situation. Over anxiety, over happiness and over depression makes to select wrong decision. So be calm and stay in optimistic attitude.

Positive thinking techniques:

  1. Begins your day with hope.

Every morning is a special gift for you by the God. Be gratitude to God for giving a new opportunity in the form of morning. Appreciate yourself and encourage your abilities after waking up. Begins your day with new hope and aim.

2. Learn from the failures.

“Failure is the stepping stone to success.” This proverb teaches us to learn from our past failures and make corrections in the future days. Past lesson is a mirror to future. It helps to plan your forth coming days. Every failure is a stone. So collect these all stones and built your empire.

3. Stay focused on the present.

Don’t think too much about your past. Because past is passed. The only future days are in your hand. You can use future days as you wished and as you planned. So focus on future and establish your palace as you desired. We can’t do anything to passed past days.

4. Make positive circle.

Our surrounding always influences on our thinking. Our surrounding means our family, our neighbors, our staff and our friends. Always spend your time with positive thinking people. It automatically helps to improve your thinking ability and capacity.

5. Believe in yourself.

“Believing in yourself is the secret to success.” Believing in yourself means having faith in your own capabilities. It means believing that you CAN do something. That it is within your ability.  When you believe in yourself, you can overcome self-doubt.

“Believe in yourself EVERY SINGLE DAY and you will be Unstoppable!”

To know more about motivational videos click on the below given photo and watch the video. Think positive and Stay Positive.