Overcome from bad luck

Overcome from bad luck

Overcome from bad luck. How to come out from bad luck in our life? Kannada motivational speech and words. Motivation speech in Kannada.

To get more motivational videos in Kannada visit our YouTube channel. This channel is very useful for motivational words.

How to come out from bad luck?

It isn’t enough to be good. You need luck. We tend to think that smart people make good decisions and stupid people make bad decisions and that luck plays very little role. That is until we’re one of those smart people who has a bad outcome because of luck.

You can’t ignore luck and you really can’t plan for it. Yet much of life is the combination, to varying degrees, of skill and luck.

Techniques to solve bad luck:

1. Put yourself in unfamiliar situations.

2. Do something that lets you process your thoughts and emotions.

3. Figure out how to course-correct your decisions.

4. Lean into the fear.

5. Tap into childhood memories.

How can I bring good luck to myself?

1. Start Your Day with Gratitude.

2. Stay as Positive as Possible.

3. Live as If You’ve Already Met Your Goals.

4. Meet as Many People as You Can.

5. Expect Good Things to Come Your Way

Life isn’t a smooth ride. It is full of ups and downs. However, there are times when we feel that things are just not working in our favour anymore, be it any aspect of our life. If you have been feeling so lately and blaming your luck for it all this while, you have landed on the right page.

From the moment you are born, you possess a certain amount of luck, depending on your parents, your family’s social and financial situation, your native homeland, and your health. Yes, your good or bad fortune throughout life is guided in part by conditions over which you have no control. Understanding the role of luck in your life, and how to take advantage of whatever luck you have, is a critical component of maximizing your success.

ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನುಪರಿಹರಿಸುವತಂತ್ರಗಳು:

ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ಇದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೂರ್ಖರು ಕೆಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗುವವರೆಗೆ ಅದು.

ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವನವು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳು:

1. ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಿ.

2. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ.

3. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

4. ಭಯಕ್ಕೆ ಒಲವು.

5. ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ತರಬಹುದು?

1. ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

2. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿ.

3. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವಂತೆ ಜೀವಿಸಿ.

4. ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.

5. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಜೀವನವು ಸುಗಮ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ. ಇದು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪುಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.

ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಯ್ನಾಡು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

Watch this video for the explanation of Overcome from bad luck. How to come out from bad luck in our life?