Money Madness poem summary

Money Madness poem summary

Money Madness poem summary in Kannada and English. First PUC Money Madness poem short summary. PUC first year notes.

In this post we have explained Kannada summary of Money Madness poem. We also explained English summary of Money Madness poem for first PUC.

To get more video notes for PUC first year visit our YouTube channel. This channel is very useful for the preparation of PUC first year exam.

Money Madness poem summary in Kannada

ಡಿ .ಎಚ್. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಕವನಗಳು, ನಾಟಕಗಳು, ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಪ್ರವಾಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹಣ ಹುಚ್ಚು’ ಕವಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಗ್ರಹಿಕೆ. ಅವರು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜವನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿ.ಎಚ್.ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರ ‘ಮನಿ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್’ ಹಣದ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹಣದ ಹುಚ್ಚು ಸಾಮೂಹಿಕ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಣದ ಹುಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹುಚ್ಚು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹುಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಣವೆನ್ನುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚಿಹೋಗುವ ಹುಚ್ಚುತನ ಎಂದು ಕವಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಹುಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಕವಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹಣದಿಂದ ತುಂಬಾ ವ್ಯಸನಗೊಂಡರೆ, ಅವನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಕೊಳಕು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಾಜ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚವು ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುವುದು ಹುಚ್ಚುತನ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ, ಅದನ್ನು ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೆದರುತ್ತಾನೆ – ಹಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೇವನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ನಿರೂಪಕನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮನುಕುಲವು ಅವನಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಬದುಕಬಹುದು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜನ ತನ್ನನ್ನು ಕೊಳಕು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ‘ಹಣದ ಹಸಿದ ಸಹಜೀವಿ’ಯ ಈ ಭಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜನರು ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಾನವಕುಲವು ಜೀವನದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.

‘ಹಣ ಹುಚ್ಚು’ ಕವಿತೆ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಡಿ.ಎಚ್.ಲಾರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾಳಜಿ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಹಣದ ಹುಚ್ಚು ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Money Madness poem summary in English

D.H. Lawrence was a major twentieth century English writer. He has written several novels, short stories, poems, plays, essays, travel books and translations. ‘Money Madness’ is the poet’s perception of materialistic world. He visualizes a moneyless society through this poem.

‘Money Madness’ by D.H. Lawrence is a powerful argument against the weakness of money. Lawrence begins by saying that madness for money is collective. With this, he establishes the fact that the madness for money is widespread and is rampant.

He has to admit to his own share of insanity because collective madness is possible only after individual madness comes into existence. Thus the poet points out that money is a madness shared by everyone in the world. If the whole world is mad, then every single person carries the madness around him. The poet is afraid of society. If a man becomes so consumed by money, he forgets what else is important in the world.

Financial issues are stressful. Often, society judges a man by his riches. If he is poor, then society expects him to eat dirt or beg for bread. Lawrence emphasizes that the world has become preoccupied with money and the ways in which one can possess wealth. It is madness to place such importance on money which can be lost in the blink of an eye. People do not like to share their money.

Money Madness poem for first PUC

The larger the amount, the more painful it becomes to give it away. Man cowers before the god of wealth – Money can stress a person. The consumption of riches has power over man. It is the collective or shared wealth that is most frightening. The narrator hopes that if he has no money, mankind will give him bread so that he might live. But he also knows that along with bread, people will make him eat dirt. This fear of the ‘money-hungry fellow man’ can confuse a person.

To summarize his point, Lawrence avows that people should not have to beg for food to eat. Food, shelter, and fire should be free for everyone. Mankind must regain its composure concerning the financial aspect of life before we start killing one another over it.

The poem ‘Money Madness’ is the reflection of human society that was transforming rapidly owing to industrialization. Nevertheless, the concern expressed by D.H. Lawrence is relevant in today’s context also. Though it may not be possible to think of our life without money, the money madness holds its sway and it has created a situation of unfair competition, rivalry and selfishness.

Click here for First PUC Notes

Watch this video for the explanation of Money Madness poem summary in Kannada and English.